HOSPITALS- OG SUNDHEDSFORSIKRING

Hospitals- og sundhedsforsikringer placeres i dag primært i skandinaviske og engelske forsikringsselskaber.

Forsikringen giver den forsikrede mulighed for helt frit at vælge speciallæge samt at vælge frit mellem hospitaler og klinikker ikke kun i Danmark, men også i Skandinavien, Europa og Hele Verden.

Forsikringsformen kan tillige omfatte ægtefælle og børn.

Forsikringen dækker omkostninger til undersøgelser, indlæggelse, operation, behandling, transport og genoptræning på privathospitaler og -klinikker efter eget valg.

Flere forsikringsformer omfatter endvidere misbrugsbehandling i forbindelse med alkohol, narkotika og medicin.